Samenleven is een Kunst!

Partner relatieprobleem

Steeds terugkerende conflicten, verwijdering in de relatie, somberheid, communicatieproblemen en twijfels over het al dan niet voortbestaan van de relatie, zijn ondermeer klachten en problemen waarmee u zich kan aanmelden voor relatiegesprekken.

Binnen iedere relatie kunnen er zich problemen voordoen daar partners verschillend zijn. Dit is een normaal patroon maar soms kan dit ook leiden tot partner relatieproblemen. Conflicten en ruzies, emotionele verwijdering, onbegrip, seksuele problemen en communicatie stoornissen kunnen daar een voorbeeld van zijn.

Ouders / kinderen
De komst van kinderen brengt, naast veel plezier en geluk, soms ook problemen met zich mee. Moeite met de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden, problemen met de huishoudelijke organisatie en taakverdeling, afnemende zin en tijd voor intimiteit doen de relatie geen goed. Het gevaar niet meer toe te komen aan elkaar als partners maar de dreiging te verdrinken in ouderschap ligt op de loer.
Stiefgezinnen
De relatie/ gezinsproblemen ‘dichter’ bij huis, zoals na een echtscheiding of bij het aangaan van een nieuwe relatie, zullen u niet vreemd in de oren klinken. Iedereen kent wel een stief gezin of nieuw samengesteld gezin. Het valt niet mee om kinderen te begeleiden, als je zelf niet goed weet hoe je om moet gaan met boosheid, verdriet of schuldgevoelens ten gevolge van een echtscheiding. Hoe ga je om met die ex-man/vrouw die ook mede-ouder is. Soms lijkt het geluk terug te keren in de vorm van een nieuwe partner. Helaas blijkt een groot aantal ‘nieuwe’ gezinnen het erg moeilijk te hebben. Om niet langer door te worstelen met vragen of klachten als gevolg van deze problemen, kan het goed zijn om hierover met een relatie en gezinstherapeut te praten.