Individuele systeemtherapie

Naast deze relatie en gezinsklachten zijn er natuurlijk veel meer klachten die je niet los kan zien van je omgeving. Deze omgeving noemen we het systeem. Een aantal voorbeelden hiervan:

Gevoelens van onzekerheid, angst en spanningen die al dan niet gepaard gaan met lichamelijke klachten.

Ontevredenheid over zichzelf en de ontwikkeling in je verdere leven; zichzelf beter leren kennen,leren zich makkelijker emotioneel te uiten, en het leren omgaan met grenzen en beperkingen.

Gebeurtenissen uit het verleden, die een negatieve invloed blijven uitoefenen op het leven nu, hanteerbaar maken.

Beter in staat zijn beslissingen te nemen en keuzes te maken op het gebied van sociale contacten, relaties, werk, & studie en manier van leven in het algemeen.